Saturday, March 16, 2013

Reactie op FD: Oplossing crisis in 27 tinten grijs


Deze post is een reactie op het FD artikel: "Oplossing crisis in ‘27 tinten grijs’" op http://fd.nl/economie-politiek/649405-1303/oplossing-crisis-in-27-tinten-grijs

In het artikel wordt gesproken, over de te hoge loonkosten danwel de lage arbeidsproductiviteit.

Het komt wel eens voor, dat in een hele sector lonen te hoog zijn. In goede tijden kan dat wel, in slechte tijden zijn de kosten te hoog waardoor er verliest gemaakt wordt. Een logisch gevolg is dat er bedrijven failliet gaan. Werknemers moeten dan op zoek naar een nieuwe baan (en krijgen vaak een lager salaris). Hierdoor verdwijnen slecht functionerende bedrijven en krijgen nieuwe ondernemers een kans. Ook is in de jaren 70 / 80 van de vorige eeuw gebleken dat overheidssteun niet helpt: vaak worden de verkeerde sectoren geholpen en redden die ondernemingen het op lange termijn alsnog niet.

Daarom moeten banken niet gered worden op de manier zoals het nu gebeurd. Doordat faillisement onmogelijk is, worden slechte bedrijven op de been gehouden, blijven de lonen te hoog en is het starten van een nieuwe bank niet mogelijk of duur omdat de loonkosten door de reddingsacties hoog worden gehouden. Ook blijft talent onnodig schaars.

SNS Reaal bijvoorbeeld niet gered hoeven worden op de manier die nu gedaan is.  Alternatief was SNS zelf failliet laten gaan, en rekeningen overhevelen naar andere staatsbank ABN Amro. Mensen die bij SNS werkten, verliezen dan hun baan. Is triest voor hen op korte termijn, maar goed voor kwaliteit bankbedrijven.

Mijn conclusie: Malaise in financiële sector wordt door het redden van eigenlijk failliete bedrijven door de overheid in stand gehouden. Daardoor blijven lonen kunstmatig hoog, en ontstaat er op de markt onvoldoende ruimte voor nieuwe, innovatieve initiatieven.

Thursday, December 20, 2007

Renamed my company; we are hiring!

Our company has been renamed from Masterlands to Squins. I got some negative feedback about the original name, and some positive reactions on the new one.

We also have some job openings. Please visit our jobs page for more information.

Labels: ,

Tuesday, April 10, 2007

Joëlle

We have a baby, Joëlle! Visit this page for some photo's (Dutch)

Labels:

Saturday, February 03, 2007

Tools for IT professionals

Here a list of tools I frequently use, which help me to speed up things:
- Firefox with Web developer and console2
- Putty ssh client
- Filezilla (s) ftp client
- Winmerge for merging differences between files
- Ethereal for http header analysis and other kind of network problems
- Tcpview to resolve "port already in use" issues
- Process Explorer as replacement for Task manager
- PS Pad as light weight text editor
- JBoss Eclipse IDE for Java development
- Outlook with Lookout search plugin (works better than Google Desktop search)!
- Squirrel SQL as universal database client
- JEdit for editing files directly over sftp (instead of VI)

Labels: , ,

Monday, November 13, 2006

Started Masterlands IT Solutions

I have founded Masterlands IT Solutions on October 1st.

We deliver Technical IT consultancy for large scaled IT Projects in complex environments.

Currently we're working for a large Logistics Service Provider, implementing large scaled backoffice applications based on JEE technology.

I'm very busy with my company, however will post some interesting news as well in coming weeks.

Wednesday, September 20, 2006

Attended EJB 3 Training

Have attended an EJB 3 training, sponsored by Info Support. Bert Ertman is the trainer. It was really very good evening, was presented with enthusiasm and has much knowledge about this stuff. Looking forwards for the next evenings!

Wednesday, September 06, 2006

[CSS, Javascript] equalize element height

For a customer website, I had a problem with a two column layout. I had a problem with the layout.

Problem:
Both columns have a variable height, depending on content loaded from a database.The height of these columns needs to be equal. There seems to be no pure css solution.

Solution:
Created a non-intrusive Javascript (Crossbrowser, very easy to use). Download example, and the scripts.
Based on css classes, the height of div elements can be equalized. Quite easy to use, no javascript required and a friendly license (LGPL).